Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru) 

 • Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny MMER Sp. z o.o., ul Narutowicza 24A, 98-100 Łask z dopiskiem: „Sklep Internetowy” lub na adres mailowy sklep@villaro.pl.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

Obowiązki Klienta (jako Konsumenta)

 • Klient ma obowiązek zwrócić Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Uprzejmie informujemy, że zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany Towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania) oraz ewentualnej wymiany Towaru na prośbę Klienta, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sklep wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru,  zwrot Towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sklepu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prosimy o dołączenie dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, ew. potwierdzenie dokonania zapłaty lub inne) w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

Obowiązki Sklepu (jako Sprzedawcy)

 • Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w przypadku zwrotu całości za-mówienia zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności - nie dotyczy nieodebranych przez Klienta paczek, bądź rezygnacji Klienta z zamówienia już po dokonaniu wysyłki, natomiast w przypadku zwrotu części zamówienia Sklep dokonuje zwrotu tylko za odesłany Towar - dotyczy również nieodebranych przez Klienta przesyłek, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sklep wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru, Sklep zobowiązuje się również do zwrócenia kosztów wysyłki  uwzględnionych podczas składania zamówienia. W przypadku sytuacji pomyłkowej zwrot Towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sklepu.
 • Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności z opcją Pobranie zwrot środków zostaje zrealizowany na podane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy dane i numer rachunku bankowego.

1. FORMULARZ ZWROTU TOWARU VILLARO

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.