Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru) 

 • Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny VILLARO Sklep internetowy, ul. Narutowicza 24A, 98-100 Łask lub na adres mailowy sklep@villaro.pl

 

 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, bądź wygenerować automatycznie korzystając z opcji "Żądanie Zwrotu" dostępnej w panelu klienta przechodząc do Moje Konto - historia i szczegóły zamówień

 

 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 

 • Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  

 

Obowiązki Klienta (jako Konsumenta)

 • Klient ma obowiązek zwrócić Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

 • W przypadku zgłoszenia zwrotu po upływie terminu - łącznie 28 dni od momentu odebrania zamówienia istnieje możliwość wymiany na inny produkt w tej samej cenie, bądź wyższej (za dopłatą różnicy).

 

 • Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie metki oraz oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

   

 • W przypadku, gdy dla zamówienia przysługuje Darmowy zwrot, wypełniając automatycznie generowany formularz zwrotu należy zaznaczyć taką opcję, ew. przy formularzu wypełnianym ręcznie należy przesłać informację do obsługi sklepu w celu dalszej realizacji opcji zwrotu. Darmowy Zwrot odbywa się wyłącznie w ramach i na zlecenie obsługi sklepu i tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Sklep nie dokonuje zwrotu kosztów odesłania paczki przez Klienta we własnym zakresie. Opcja Darmowy zwrot dotyczy tylko realizacji na terenie RP. W przypadku wysyłek poza granice RP zwrot odbywa się w zakresie i na koszt Klienta.

 

 • W przypadku, gdy dla zamówienia nie przysługuje Darmowy zwrot do Klienta należy odesłanie towaru we własnym zakresie. Wówczas Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania) oraz ewentualnej wymiany Towaru na prośbę Klienta, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sklep wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru, zwrot Towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sklepu po otrzymaniu zgłoszenia ze strony Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu kosztów odesłania paczki przez Klienta we własnym zakresie. 

 

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  

 • Prosimy o dołączenie do paczki formularza zwrotu oraz dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, ew. potwierdzenie dokonania zapłaty lub inne - nie wymagane) w celu usprawnienia procesu zwrotu.

  

 

Obowiązki Sklepu (jako Sprzedawcy)

 • Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w przypadku zwrotu całości zamówienia zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Niniejsze nie dotyczy w przypadku zwrotu części zamówienia - wówczas Sklep dokonuje zwrotu tylko za oddany Towar, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sklep wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru, Sklep zobowiązuje się również do zwrócenia kosztów wysyłki uwzględnionych podczas składania zamówienia. Dodatkowo w przypadku sytuacji pomyłkowej ze strony Sklepu, po otrzymaniu zgłoszenia Klienta zwrot Towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sklepu. Sklep nie dokonuje wówczas zwrotu kosztów odesłania paczki przez Klienta we własnym zakresie.

 

 • Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności z opcją Pobranie zwrot środków zostaje zrealizowany na podane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy dane i numer rachunku bankowego.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU VILLARO

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.