Reklamacja w zakresie świadczenia usług dostawy

 • Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecane jest odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 731 999 633

ewentualnie

 • istnieje możliwość rozpakowania paczki w obecności kuriera, gdzie w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 

 

Reklamacja produktu

 • Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, należy postępować zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną:

 

 • Odesłać produkt na adres firmy MMER Sp. z o.o., ul. Narutowicza 24A, 98-100 Łask, dołączając do niego pisemne oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w którym należy podać szczegółowe powody reklamacji produktu, wskazać formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej decyzji).

 

 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, ew. potwierdzenie dokonania zapłaty lub inny niebudzący wątpliwości dowód potwierdzający zakup).

 

 • Sklep kieruje temat do Działu Kontroli Jakości w celu ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Następuje wówczas mailowa lub telefoniczna informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Dział Kontroli Jakości takiej opinii.

 

 • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, nastąpi rekompensata poniesionych kosztów poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub wymiany na inny, czy zwrot pieniędzy.

 

 • Jeżeli reklamacja jest uznana za nieuzasadnioną, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji zostaje przekazane pisemne jej uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego produktu na adres wskazany w oświadczeniu. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysyłką Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

 

 • W razie wątpliwości istnieje możliwość kontaktu pod adresem e-mail: sklep@villaro.pl lub telefonicznie z obsługą Sklepu Internetowego +48 731 999 633, ew. bezpośrednio do Działu Kontroli Jakości kontrola.jakosci@mmer.pl, tel. +48 690 606 414.

 

 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres firmy lub na adres mailowy, ew. telefonicznie. 
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

FORMULARZ REKLAMACJI VILLARO

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.