REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER W POSTACI KODU RABATOWEGO”

Kup teraz i odbierz „Voucher w postaci kodu rabatowego” na kolejne zakupy!

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Voucher w postaci kodu rabatowego” jest MMER SP.Z.O.O; ul. Narutowicza 24A; 98-100 Łask; NIP: 8311632539;

2. Promocja „Voucher w postaci kodu rabatowego” obejmuje okres od 06.04.2020r. do 31.12.2020r.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja „Voucher w postaci kodu rabatowego” dotyczy całego asortymentu tylko w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: https://www.villaro.pl.

2. Promocja „Voucher w postaci kodu rabatowego” przeznaczona jest dla nabywających Produkty biorące udział w danej promocji jako Konsumenci w rozumieniu art. 22`KC;

3. Promocja „Voucher w postaci kodu rabatowego” w sklepie internetowym polega na dodaniu produktów do koszyka na wskazaną wartość oraz wpisaniu otrzymanego na adres mailowy kodu rabatowego;

4. W koszyku istnieje możliwość wpisania tylko jednego kodu rabatowego;

5. Promocja „Voucher w postaci kodu rabatowego” nie łączy się z innymi promocjami, bonami i kodami rabatowymi z wyjątkiem Darmowej dostawy;

6. „Voucher w postaci kodu rabatowego” przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania;

7. „Voucher w postaci kodu rabatowego” przysługuje Klientowi, który:

- dokonał zakupu w sklepie online na wymaganą wartość /patrz &2 pkt.8/;

- otrzymał na adres mailowy „Voucher w postaci kodu rabatowego” do wykorzystania przy następnym zakupie w sklepie internetowym;

- nie odstąpił od Umowy sprzedaży dokonując jego zwrotu w ramach „Odstąpienia od umowy”;

8. Opcje promocji „Voucher w postaci kodu rabatowego”:

- przy zakupach za min. 399 zł przysługuje na kolejne zakupy „Voucher w postaci kodu rabatowego” na wartość 500 zł;

- przy zakupach za min. 699 zł przysługuje na kolejne zakupy „Voucher w postaci kodu rabatowego” na wartość 1.000 zł;

9. Promocja „Voucher w postaci kodu rabatowego” wymaga zakupu produktów na wartość wyższą od podanej kwoty rabatu tj.:

- przy rabacie 500 zł wymagana minimalna wartość zakupów wynosi 510 zł;

- przy rabacie 1.000 zł wymagana minimalna wartość zakupów wynosi 1.010 zł;

10. Zgodnie z powyższym, gdzie wartość zamówienia przewyższa wartość „Vouchera w postaci kodu rabatowego”, Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy w sposób wybrany w procesie dokonywania zakupu widniejący w dostępnych opcjach płatności sklepu online;

11. Przed realizacją każdego zamówienia z wykorzystaniem „Vouchera w postaci kodu rabatowego”, weryfikacji będzie podlegać jego przynależność do danego Klienta;

12. Wymaganiem koniecznym jest, aby zamówienie uprawniające do otrzymania „Vouchera w postaci kodu rabatowego” oraz zamówienie z wykorzystaniem „Vouchera w postaci kodu rabatowego” zostały złożone z tego samego konta klienta sklepu villaro.pl;

13. Wszelkie wątpliwości co do legalności pochodzenia „Vouchera w postaci kodu rabatowego” oraz zakończenie okresu jego ważności uprawniają Organizatora do odmowy jego wykorzystania przy realizacji zamówienia;

14. Istnieje możliwość dokonania wymiany i zwrotu oraz reklamacji zakupionego towaru z wykorzystaniem „Vouchera w postaci kodu rabatowego” na tych samych zasadach jak przy zakupie produktów bez jego wykorzystania tj. zgodnie z procedurą sklepu online „Zwroty i Reklamacje”;

15. W przypadku zwrotu towarów z wykorzystaniem „Vouchera w postaci kodu rabatowego”, dopuszczalny jest zwrot całego zestawu;

16. W przypadku wymiany dopuszcza się częściowej lub całkowitej, jednak z zastrzeżeniem całkowitej wartości transakcji /patrz &2 pkt.8/;

17. Korzystając z promocji „Voucher w postaci kodu rabatowego” w procesie zamówienia użytkownik jednocześnie potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacją jego postanowień;

18. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: sklep@villaro.pl lub telefonicznie: +48 731 999 633.

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji „Voucher w postaci kodu rabatowego” Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie odsyłając na adres mailowy, bądź korespondencyjny;

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji;

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania;

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji;

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego pod adresem https://www.villaro.pl w zakładce INFORMACJE jako Regulamin Voucher’a;

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.