ZWROTY

 

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny MMER Sp. z o.o. , ul Narutowicza 24A, 98-100 Łask z dopiskiem: „Sklep Internetowy” lub na adres mailowy sklep@villaro.pl.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

Obowiązki Konsumenta

 • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Uprzejmie informujemy, że zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany Towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania) oraz ewentualnej wymiany Towaru na prośbę Konsumenta, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sprzedawca wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru,  zwrot towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sprzedającego.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prosimy o dołączenie dowodu zakupu (paragon), w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru oraz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności za zwrócony towar, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sprzedawca wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się również do zwrócenia kosztów wysyłki towaru od Sprzedawcy do Konsumenta uwzględnionych podczas składania zamówienia. W przypadku sytuacji pomyłkowej zwrot towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sprzedającego.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

REKLAMACJE

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług dostawy

 • Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecane jest odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 731 999 633, 

        ewentualnie

 • istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera, gdzie w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 

Reklamacja produktu

 • Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, należy postępować zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną, czyli:
 • Odesłać do nas produkt, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym należy podać szczegółowe powody reklamacji produktu, wskazać formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej decyzji).
 • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki nastąpi mailowa lub telefoniczna informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, nastąpi rekompensata poniesionych kosztów poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub wymiany na inny, czy zwrot pieniędzy.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji zostanie przekazane pisemne jej uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego produktu na adres wskazany w oświadczeniu.
 • W razie wątpliwości istnieje możliwość kontaktu pod adresem e-mail: sklep@villaro.pl lub telefonicznie z obsługą Sklepu Internetowego 731 999 633, ew. bezpośrednio do Działu Reklamacji 731 999 797, gdzie udzielone zostaną wskazówki, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Konsument zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Konsument może zgłaszać pisemnie na adres firmy lub na adres mailowy, ew. telefonicznie. 
 • W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

1. FORMULARZ ZWROTU TOWARU VILLARO

2. FORMULARZ REKLAMACJI VILLARO

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.